Γενικοί Όροι Xρήσης της ιστοσελίδας www.thepowershop.gr

1. Ορισμοί

Έμπορος– The Powershop

Πελάτης – όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της ανασκόπησης, της χρήσης των λειτουργιών, δημιουργίας παραγγελιών, αγοράς εμπορευμάτων, επιστροφής εμπορευμάτων κλπ

Ιστοσελίδα – ο ιστότοπος thepowershop.gr μαζί με τις υποσελίδες που ανήκουν στην επιχείρηση Λαμπρόπουλος Ανδρέας  

Ηλεκτρονικό κατάστημα – διαδικτυακή πύλη για αγορές εμπορευμάτων μέσα από την ιστοσελίδα  thepowershop.gr

Γενικοί Όροι  – αναφέρεται στους παρόντες γενικούς όρους. Με την επιλογή οποιοδήποτε αντικειμένου, συνδέσμου ή μπουτόν που βρίσκεται στην ιστοσελίδα thepowershop.gr.

ΝΠΚ – Νόμος Προστασίας Καταναλωτών

ΝΠΠΔ – Νόμος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Προσωπικά Δεδομένα  – δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται από το Νόμο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΝΠΠΔ).

Λογαριασμός – λογαριασμός εγγραφής στην ιστοσελίδα thepowershop.gr, που δημιουργήθηκε από Πελάτη με δικό του e-mail και κωδικό πρόσβασης και του επιτρέπει να στείλει παραγγελία/ να συνάψει συμφωνία αγοράς-πώλησης, και περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη και το ιστορικό κάποιων κινήσεών του.

Παραγγελία – ηλεκτρονικό έγγραφο που αποτελεί φόρμα επικοινωνίας μεταξύ του Έμπορου και του Πελάτη, μέσα από το οποίο ο Πελάτης ενημερώνει τον έμπορο για την επιθυμία του να αγοράσει Εμπορεύματα και Υπηρεσίες από το thepowershop.gr

Εμπορεύματα και Υπηρεσίες – όλα τα αντικείμενα της συμφωνίας αγοράς-πώλησης.  

Συμφωνία αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως  – Συμφωνία εξ αποστάσεως μεταξύ του Έμπορου και του Πελάτη, για την αγορά εμπορευμάτων που ορίζονται από τον δεύτερο, στην τιμή που αναγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τηρώντας τους παρόντες Γενικούς Όρους. Προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, ορίζεται ότι η κάθε μία ξεχωριστή παραγγελία αποτελεί ξεχωριστή συμφωνία εξ αποστάσεως.

Περιεχόμενο – όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων (αλλά όχι μόνο) των στατικών εικόνων, δυναμικών εικόνων, κείμενων και/ ή περιεχόμενου multimedia, λογισμικού, βάσεων δεδομένων κλπ., που παρέχονται από τον Έμπορο στον Πελάτη μέσα από οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσον.

Παράδοση – η πραγματική μεταβίβαση ιδιοκτησίας του παραγγελθέντος και πληρωμένου εμπορεύματος.

Μεταφορική Εταιρεία – καταχωρημένη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα με το Νόμο περί ταχυδρομικών υπηρεσιών και εκτελεί την πραγματική παράδοση του αγορασμένου εμπορεύματος σε διεύθυνση που ορίστηκε από τον Πελάτη.

Πληρωμή – η μεταφορά χρημάτων με σκοπό την αγορά εμπορευμάτων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα τηρώντας τους Γενικούς Όρους.

2. Αντικείμενο

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους γενικούς όρους σύμφωνα με τους οποίους ο Έμπορος παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες/πελάτες και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας www.thepowershop.gr καθώς και τη σύναψη σχέσης αγοράς – πώλησης με το ηλεκτρονικό κατάστημα

3. Στοιχεία Εμπόρου

The Powershop
Λαμπρόπουλος Ανδρέας
Λ. Αλεξανδρας 7 11473 Αθήνα
ΑΦΜ: 037006362 ΔOY: Ψυχικού

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ:  099459503000

4. Γενικές διατάξεις

4.1. Οι Γενικοί Όροι είναι υποχρεωτικοί για όλους τους Πελάτες του  thepowershop.gr

4.2. Οι Γενικοί Όροι μπορούν να μετατρέπονται μονομερώς ανά πάσα στιγμή από τον Έμπορο ο οποίος θα ενημερώσει τους Πελάτες με δημοσίευση των αλλαγών στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι Πελάτες υποχρεούνται να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές σε κάθε επίσκεψη.

4.3. Κάθε χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος σημαίνει ότι ο Πελάτης γνωρίζει, συμφωνεί και αποδέχεται να τηρεί τους Γενικούς Όρους απόλυτα και δίνει ρητή συγκατάθεσή για την σύναψη συμφωνιών εξ αποστάσεως.  

4.4. Κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχόμενου του, ο Πελάτης φέρει την ευθύνη για όλες τις υλικές ζημιές που μπορεί να προκαλέσουν οι πράξεις ή/και απραξία του στον Έμπορο ή σε τρίτους.

4.5. Εάν ο Πελάτης δεν συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς Όρους ή με κάποιους από αυτούς, υποχρεούται να μην χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα.

4.6. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να αποσύρει την συγκατάθεσή του από τους Γενικούς Όρους σε περίπτωση που δεν έχει υποχρεώσεις προς το The Powershop και δεν έχει γίνει έναρξη συμφωνίας αγοράς-πώλησης.

4.7. Το thepowershop.gr είναι διαθέσιμο μόνο για Πελάτες που διαμένουν στην Ελλάδα. Με την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Πελάτης δηλώνει ότι έχει κλείσει τα δεκαοκτώ χρόνια και ότι τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν είναι αληθή. Ο Πελάτης είναι ποινικώς υπεύθυνος για την χρήση ψευδών στοιχείων.

4.8. Το The Powershop έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το παρόν έγγραφο και όλες τις συμφωνίες εξ αποστάσεως σε τρίτους, χωρίς αυτό να το αποδεσμεύει από την ευθύνη για την εκπλήρωση των μεταβιβασμένων υποχρεώσεων. Οι Πελάτες θα λάβουν γραπτή ενημέρωση για την μεταβίβαση των δικαιωμάτων.

4.9. Εάν κάποια από τις διατάξεις στους Γενικούς Όρους είναι άκυρη ή ανεφαρμόσιμη, αυτό δεν προκαλεί ακύρωση ή μην εφαρμογή των υπόλοιπων διατάξεων.

5. Περιεχόμενο

5.1. Το The Powershop προσπαθεί να διατηρεί την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στον Πελάτη μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

5.2. Το The Powershop δεν δεσμεύεται για πληρότητα των πληροφοριών.

5.3. Οι εικόνες των προϊόντων είναι πληροφοριακού χαρακτήρα και τα παραδοθέντα προϊόντα μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης δεν έχει δικαίωμα να αναζητεί οποιαδήποτε ευθύνη από τον Έμπορο για τέτοιες αντιστοιχίες.

5.4. Το The Powershop δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά λάθη, ανακρίβειες στην περιγραφή ή στις φωτογραφίες των προϊόντων ή στις τιμές των προϊόντων, καθώς και για τυχόν εξωτερικές παραβιάσεις παρά τις προσπάθειές όσο το δυνατόν πιο ακριβους παρουσίασης. Εάν ο Πελάτης εντοπίσει κάποιο λάθος ή ανακρίβεια, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να μπορέσουμε να τα αφαιρέσουμε.

5.5. Τα χαρακτηριστικά και οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να περιέχουν λάθη.

5.6. Υπάρχει περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Το The Powershop δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες και την προστασία δεδομένων σε ιστοσελίδες της οποίες δεν διαχειρίζεται.

5.7. Το The Powershop δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που κατά την χρήση της ιστοσελίδας ή το περιεχόμενό της προκύψουν ζημίες για τον Πελάτη που επιβάλλουν επισκευές. Όλα τα έξοδα για τέτοιου τύπου επισκευές και αφαίρεση ζημιών επιβαρύνουν τον Πελάτη.

6. Σύναψη συμφωνίας εξ αποστάσεως

6.1. Οι Πελάτες χρησιμοποιούν την διασύνδεση στο thepowershop.gr, για να συνάψουν συμφωνίες αγοράς-πώλησης για τα εμπορεύματα που προσφέρονται μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα.

6.2. Η συμφωνία αυτή είναι στα ελληνικά και διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους που είναι διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση thepowershop.gr. Οι λεπτομέρειες της κάθε συμφωνίας αναγράφονται σε κάθε παραγγελία που δημιουργείται από τον Πελάτη.  

6.3. Τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας είναι ο Έμπορος και ο Πελάτης με τα στοιχεία που συμπλήρωσε στην εγγραφή της παραγγελίας.

6.4. Ο Πελάτης στέλνει παραγγελία μέσα από το ηλεκτρονικό κατάστημα, με την οποία εκδηλώνει την επιθυμία του να λάβει το αντίστοιχο Εμπόρευμα ή υπηρεσία από τον Έμπορο έναντι αμοιβής.

6.5. Ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη ηλεκτρονικά ή μέσω τηλεφώνου ότι έχει λάβει την παραγγελία, το οποίο δεν σημαίνει ότι η παραγγελία έχει γίνει δεκτή ή ότι ο Έμπορος έχε δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο.

6.6. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει όλα τα Εμπορεύματα ή υπηρεσίες της παραγγελίας λόγω εξάντλησης της ποσότητας, αλλαγή τιμών ή και για άλλο λόγο κατά τη κρίση του. Σε κάθε περίπτωση, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη μέσω e-mail ή μέσω τηλεφώνου, εντός 24 ωρών από τη λήψη της παραγγελίας. Σε αυτή τη περίπτωση η μόνη δέσμευση του Εμπόρου είναι να επιστρέψει την αξία που ενδέχεται να έχει ήδη προπληρωθεί για το Εμπόρευμα ή την υπηρεσία.

6.7. Η σύναψη της συμφωνίας αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ του Έμπορου και του Πελάτη θεωρείται ότι έγινε όταν ο Πελάτης έλαβε ηλεκτρονικά πληροφορίες ότι ο Έμπορος είναι έτοιμος να αποστείλει το Εμπόρευμα ή την υπηρεσία.

6.8. Ο Έμπορος παραδίδει τα εμπορεύματα στις διευθύνσεις που ορίστηκαν από τους Πελάτες και δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανακριβών ή ασαφών στοιχείων, που δηλώνονται από τους Πελάτες

6.9. Σε περίπτωση που Εμπόρευμα ή/ και υπηρεσία έχει προπληρωθεί από τον Πελάτη αλλά δεν μπορεί να παραδοθεί από τον Έμπορο, ο Έμπορος θα ενημερώσει τον Πελάτη και θα επιστρέψει την προπληρωμή για το Εμπόρευμα ή/ και υπηρεσία μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την ημερομηνία που ο Έμπορος εντόπισε το γεγονός ή από την ημερομηνία που ο Πελάτης εξέφρασε ρητά την επιθυμία του για λήξη της Συμφωνίας.

7. Παραγγελία

7.1. Ο Πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελία για τα εμπορεύματα και υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από το  thepowershop.gr ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς να έχει κάνει εγγραφή, ακολουθώντας τα βήματα που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα.

7.2. Με την αποστολή της Παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν είναι ενημερωμένες και πλήρεις έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.

7.3. Η καρτέλα κάθε προϊόντος δείχνει την κατάσταση της διαθεσιμότητας – «Διαθέσιμο», «Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας», «Εξαντλήθηκε». Υπάρχει περίπτωση μετά την αποστολή της παραγγελίας και πριν την ενημέρωση του συστήματος οι ποσότητες κάποιων προϊόντων να έχουν εξαντληθεί. Σε αυτή τη περίπτωση, ο Έμπορος θα στείλει ηλεκτρονική ενημέρωση στον Πελάτη.

7.4. Μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης δίνει την συγκατάθεσή του να λάβει ενημέρωση από τον Έμπορο με οποιοδήποτε επικοινωνιακό μέσο σχετικά με την διαθεσιμότητα, τις τιμές και τον χρόνο παράδοσης.

7.5. Ο Έμπορος μπορεί να αποφασίσει μονομερώς να μην εκτελέσει την παραγγελία ή μέρος αυτής. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη. Η ακύρωση της εκτέλεσης δεν δημιουργεί ευθύνη στα συμβαλλόμενα μέρη για ζημίες που προκλήθηκαν στις παρακάτω περιπτώσεις:

- ανακριβείς ή ελλιπείς στοιχεία που παρέχονται από τον Πελάτη
- οι πράξεις του Πελάτη μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε ζημία στον Έμπορο ή συνεργάτες του
- δεν υπάρχει διαθεσιμότητα
- πραγματοποιήθηκε χρηματική συναλλαγή χωρίς όμως να γίνει παραλαβή των χρημάτων σε λογαριασμό του Εμπόρου

8. Επιστροφές Εμπορευμάτων

8.1. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει την Συμφωνία αγοράς-πώλησης εξ αποστάσεως χωρίς να ενημερώσει για το λόγο και χωρίς να επιβαρύνεται με αποζημιώσεις και ρήτρες μέσα σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που ο Πελάτης ή τρίτο πρόσωπο που δεν είναι ο μεταφορέας και ορίστηκε από τον Πελάτη, έχει μπει σε κατάσταση ιδιοκτησίας του εμπορεύματος

8.2. Για να ασκήσει το δικαίωμα απόρριψης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει το The Powershop  για την απόφασή του, στέλνοντας ξεκάθαρη δήλωση μέσα από ειδική φόρμα απόρριψης που του αποστέλεται κατόπιν αιτήματος του, μέσω ταχυδρομείου ή e-mail (orders@thepowershop.gr) σημειώνοντας ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail και αριθμό παραγγελίας. 

8.3. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας εξ αποστάσεως, ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προπληρωμένο εμπόρευμα χωρίς αυτό να έχει υποστεί καμία αλλοίωση, μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της δήλωσης απόρριψης. 

8.4. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας εξ αποστάσεως, ο Έμπορος  επιστρέφει όλα τα χρηματικά ποσά που έχει λάβει από τον Πελάτη καθώς και τα έξοδα αποστολής μέχρι 14 ημέρες από την παραλαβή της δήλωσης απόρριψης του Πελάτη.

8.5. Η επιστροφή των πληρωμών γίνεται ως εξής:
- πληρωμές που έγιναν με χρεωστική η πιστωτική κάρτα επιστρέφονται στον λογαριασμό από τον οποίον έχει γίνει η πληρωμή.
- πληρωμές που έγιναν με αντικαταβολή επιστρέφονται σε λογαριασμό τραπέζης που ορίζεται από τον Πελάτη.
- πληρωμές που έγιναν με τραπεζική κατάθεση επιστρέφονται στον λογαριασμό τραπέζης του Πελάτη

8.6. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας εξ αποστάσεως, όταν ο Έμπορος δεν έχει προτείνει να αναλάβει την μεταφορά του εμπορεύματος, μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή της πληρωμής μέχρι να παραλάβει το εμπόρευμα ή κάποιο αποδεικτικό από τον Πελάτη ότι το εμπόρευμα έχει σταλεί.

8.7. Τα έξοδα μεταφοράς στην επιστροφή εμπορευμάτων επιβαρύνουν τον Πελάτη.

8.8. Δικαίωμα επιστροφής εμπορευμάτων έχουν μόνο οι καταναλωτές κατά την έννοια του ΝΠΚ.

8.9. Τα εμπορεύματα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική συσκευασία και μαζί με όλα τα έγγραφα. Σε περίπτωση απόρριψης συμφωνίας για περισσότερο από ένα προϊόν της ίδιας μάρκας και μοντέλου, ο Πελάτης δικαιούται να ανοίξει μόνο ένα προϊόν. Τα υπόλοιπα πρέπει να επιστραφούν σε άθικτη συσκευασία.

8.10. Το δικαίωμα απόρριψης δεν αφορά προϊόντα που επιστρέφονται με κακή εμφάνιση, συμπεριλαμβανομένων φθορών, γρατζουνιών, ελλιπών ή χαλασμένων εξαρτημάτων, συσκευασίας, ζελατίνων, βιβλιάριων με οδηγίες κλπ.

9. Πολιτική Ηλεκτρονικής Πώλησης

9.1. Όλοι οι πελάτες έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα  thepowershop.gr.

9.2. Η δημιουργία παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με ή χωρίς δημιουργία λογαριασμού.

9.3. Όλες οι τιμές Εμπορευμάτων ή/ και Υπηρεσιών είναι σε ευρώ (EUR) και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις υπόλοιπες εισφορές βάσει νόμου.

9.4. Οι εκπτώσεις πελατών δεν ισχύουν για προϊόντα προσφοράς ή προϊόντα με ειδικές τιμές.

9.5. Πριν τη εγγραφή, κάθε Πελάτης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες Γενικούς 'Ορους.

9.6. Στην εγγραφή κάθε παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση της παράδοσης Εμπορευμάτων/ υπηρεσιών. Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για αποτυχία παράδοσης Παραγγελιών λόγω ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων.

9.7. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής ή μεταφοράς μέσω τραπέζης, ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τραπεζικά έξοδα, αμοιβές και επιπλέον πληρωμές που έκανε ο Πελάτης σχετικά με την συναλλαγή. Όλα τα παραπάνω έξοδα επιβαρύνουν τον Πελάτη.

9.8. Η ιστοσελίδα thepowershop.gr διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει την πρόσβαση του Πελάτη σε εγγραφή Παραγγελίας ή σε κάποιον από τους τρόπους πληρωμής εάν θεωρεί ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα εις βάρος του και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης. Για πληροφορίες σχετικά με τη περιορισμένη πρόσβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

9.9. Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει σχόλια στις συγκεκριμένες ενότητες για τα Εμπορεύματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει το thepowershop.gr. Σχόλια με ακατάλληλο περιεχόμενο θα αφαιρούνται από την ιστοσελίδα. Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που λαμβάνει χωρίς να πρέπει να δίνει απολογισμό για αυτό.

9.10. Η επικοινωνία μεταξύ του Έμπορου και του Πελάτη γίνεται με τα μέσα επικοινωνίας που αναφέρονται στην  ιστοσελίδα ή μέσω της φόρμας για άμεση επικοινωνία.

9.11. Κατά την δημιουργία λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, ο Πελάτης έχει την δυνατότητα να δώσει την συγκατάθεση του να λαμβάνει ηλεκτρονικό newsletter. Εάν ο Πελάτης δεν επιθυμεί να λαμβάνει το newsletter, μπορεί να δηλώσει την απόρριψή του μέσα από το σύνδεσμο απόρριψης που βρίσκεται στο περιεχόμενο κάθε newsletter ή με άμεση επικοινωνία στο orders@thepowershop.gr. Η απόρριψη του newsletter δεν αποτελεί απόρριψη των παρόντων Γενικών Όρων.

10. Τιμολόγηση – Πληρωμή

10.1. Όλες οι τιμές των Εμπορευμάτων ή/ και Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα είναι τελικές σε ευρώ (EUR) και συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις υπόλοιπες εισφορές βάσει νόμου.

10.2. Κατά την δημιουργία της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής.
Πληρωμή τοις μετρητοίς στο φυσικό μας κατάστημα – ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει την συνολικά αξία της παραγγελίας κατά την παράδοση των εμπορευμάτων στο φυσικό μας κατάστημα.

Πληρωμή με αντικαταβολή – ο Πελάτης υποχρεούται να πληρώσει την συνολικά αξία της παραγγελίας με την παράδοση των εμπορευμάτων από τη μεταφορική εταιρεία στον υπάλληλο της μεταφορικής εταιρείας

Πληρωμή μέσω τραπέζης – ο Πελάτης πληρώνει την συνολική αξία της παραγγελίας μέσω τραπέζης σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του The Powershop με αιτιολογία πληρωμής τον αριθμό παραγγελίας και την ημερομηνία. Μετά την αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής στο orders@thepowershop.gr, θα δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.
Πληρωμή μέσω Paypal – μετά την παραλαβή της συνολικής αξίας της παραγγελίας στον λογαριασμό του The Powershop, θα δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.  
Πληρωμή με τραπεζική κάρτα - μετά την παραλαβή της συνολικής αξίας της παραγγελίας στον λογαριασμό του The Powershop, θα δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας.

10.3. Για κάθε συμφωνία εξ αποστάσεως, ο Πελάτης υποχρεούται να δώσει τα πλήρη στοιχεία του και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έκδοση παραστατικού βάσει νόμου.

10.4. Ο Έμπορος εκδίδει παραστατικό στον Πελάτη βάσει των πληροφοριών που έχει προσκομίσει ο Πελάτης σε κάθε συμφωνία εξ αποστάσεως.

11. Παράδοση Εμπορευμάτων

11.1. Ο Έμπορος πρέπει να παραδώσει τα Εμπορεύματα  της παραγγελίας σε διεύθυνση παράδοσης που ορίζεται από τον Πελάτη ή σε γραφείο Μεταφορικής Εταιρείας έναντι εξόφλησης ή μετά από προπληρωμή.

11.2. Ο Έμπορος υποχρεούται να εξασφαλίσει κατάλληλη συσκευασία για την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων και των σχετικών παραστατικών.

11.3. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να προκαλέσει ο μεταφορέας ή τρίτος.

11.4. Ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για λανθασμένη ή ανακριβή εκτέλεση της παραγγελίας εάν ο Πελάτης έχει δώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία.

11.5. Ο χρόνος παράδοσης επιβεβαιωμένης και προπληρωμένης παραγγελίας είναι από 1  έως 3 εργάσιμες ήμερες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, εφόσον το εμπόρευμα είναι διαθέσιμο. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση επίσημων αργιών ή/ και μην εργάσιμων ημέρων Σε κάθε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη ηλεκτρονικά.
Σε περίπτωση εξαντλημένης ποσότητας, ο Έμπορος ενημερώνει τον Πελάτη για το πιθανό χρόνο παράδοσης και θα του δώσει την επιλογή να δεχτεί τον καινούριο χρόνο παράδοσης, να του επιστρέψει την αξία των μη διαθέσιμων προϊόντων, αλλαγή με παρόμοια διαθέσιμα προϊόντα ή αλλαγή με άλλα διαθέσιμα προϊόντα.

11.6. Το The Powershop μπορεί να ζητήσει επιπλέον επιβεβαίωση της παραγγελίας μέσω τηλεφώνου ή μέσω e-mail. Σε περίπτωση έλλειψη επιβεβαίωσης από τον Πελάτη, η Παραγγελία θεωρείτε ακυρωμένη. .

11.7. Το The Powershop δεν έχει καμία υποχρέωση για την τοποθέτηση και εγκατάσταση των προϊόντων.

11.8. Στην παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης ή εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη πρόσωπο πρέπει να ελέγξει προσεκτικά τα Εμπορεύματα για τυχόν εξωτερικά ορατά προβλήματα – χτυπήματα, φθορές κλπ. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ζημίες στην παραλαβή, ο Πελάτης πρέπει να τις αναγράψει με την παρουσία του μεταφορέα και να ενημερώσει άμεσα το The Powershop επικοινωνώντας με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στο 215-2154849.  

11.9. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν παρατηρήσεις από την πλευρά του Πελάτη στην παραλαβή, όλες ή μετέπειτα αιτήσεις για ελλείψεις, ορατές ή μηχανικές ζημίες παύουν να ισχύουν.

12. Χρήση Άλλων Προμηθευτών

Ο Έμπορος έχει το δικαίωμα να αναθέτει σε άλλους προμηθευτές την εκτέλεση τον Υπηρεσιών που προσφέρονται στην ιστοσελίδα χωρίς να πρέπει να ενημερώσει ή να ζητήσει την συγκατάθεση του Πελάτη. Ο Έμπορος φέρει την ίδια ευθύνη για τις πράξεις των άλλων προμηθευτών όπως και για τις δικές του πράξεις.

13. Δικαίωμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

13.1. Το περιεχόμενο, τα κείμενα, τα λογότυπα, όλες οι γραφικές εικόνες, επιγραφές, σήματα, περιεχόμενο multimedia της Ιστοσελίδας είναι αποκλειστική ιδιοκτησία

13.2. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αντιγράφει, διαδίδει, δημοσιεύει, αλλάζει, παρέχει σε τρίτους, μεταφέρει, πουλάει το Περιεχόμενο του  thepowershop.gr χωρίς την ρητή συγκατάθεση του τελευταίου.

13.3. Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί το Περιεχόμενο μόνο για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς που δεν είναι σε αντίθεση με τους Γενικούς Όρους.

14. Προστασία Δεδομένων

14.1. Οι Πελάτες φέρουν την ευθύνη για την προστασία του κωδικού πρόσβασης για τον λογαριασμό τους στο thepowershop.gr.

14.2. Κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, ο Πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που δίνει στον Έμπορο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την επιπλέον συγκατάθεση του Πελάτη, για νόμιμους σκοπούς, συμπεριλαμβανόμενης της επικοινωνίας με τον Πελάτη για προωθητικούς λόγους.

14.3. Ο Πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει πληροφορίες σχετικά με την συμφωνία εξ αποστάσεως χωρίς την συγκατάθεση του Εμπόρου.

15. Εγγυήσεις

Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα thepowershop.gr έχουν νόμιμη εγγύηση βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και της εμπορικής πολιτικής του καταστήματος. Τα προϊόντα είναι καινούρια και παραδίδονται σε γνήσια συσκευασία.

16. Μεταβίβαση Ιδιοκτησίας

Η ιδιοκτησία των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στον Πελάτη με την παράδοση σε αυτόν και μόνο μετά την πληρωμή της συνολικής τους αξίας. Η παράδοση των Εμπορευμάτων επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του Πελάτη στο παραστατικό μεταφοράς που παραδόθηκε από την Μεταφορική Εταιρεία ή από εκπρόσωπο του Εμπόρου.

17. Δημοσίευση Αξιολογήσεων, Σχολίων, Ερωτήσεων και Απαντήσεων

17.1 Όλοι οι Πελάτες έχουν το δικαίωμα δημοσίευσης σχολίων και αξιολογήσεων των προϊόντων στα ελληνικά. Η ομάδα του thepowershop.gr θα τα δημοσιεύσει μετά από έλεγχο του περιεχομένου.

Τα σχόλια και οι αξιολογήσεις πρέπει να περιέχουν αντικειμενική άποψη, που βασίζεται σε άμεσες εντυπώσεις σχετικά με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προϊόντων που σχηματίστηκαν κατά την χρήση τους.

17.2. Σχόλια και αξιολογήσεις που δεν αφορούν τα προϊόντα δεν θα δημοσιεύονται.

17.3. Σχόλια και αξιολογήσεις με ακατάλληλο και μην ανεκτικό περιεχόμενο, καθώς και περιεχόμενο που παραβιάζει τα δικαιώματα κάποιου, δεν θα δημοσιεύονται.

17.4. Σχόλια και αξιολογήσεις που περιέχουν διαφημιστικά μηνύματα ανταγωνιστών σε σύγκρουση με την εμπορική δεοντολογία, δεν θα δημοσιεύονται.

17.5. Σχόλια και αξιολογήσεις που περιέχουν συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες με παρόμοια εμπορική δραστηριότητα δεν θα δημοσιεύονται.

17.6. Τα σχόλια και οι αξιολογήσεις δεν πρέπει να αφορούν τις τιμές, τις προσφορές, τις παραγγελίες και την εκτέλεσή τους.

17.7. Τα δημοσιευμένα σχόλια και αξιολογήσεις περιέχουν το αρχικό περιεχόμενο όπως στάλθηκε από τον χρήστη.

17.8. Ο Έμπορος αποκτάει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, αλλάζει, προσαρμόζει, μεταφράζει και διανέμει τα σχόλια και τις αξιολογήσεις που έχει λάβει.

17.9. Ερωτήσεις και σχόλια σχετικά με παράπονα, μπορείτε να στέλνετε στο cs@thepowershop.gr

18. Ευθύνη

18.1 Ο Έμπορος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες που μπορεί να υποστεί ο Πελάτης ή τρίτα πρόσωπα σε περιπτώσεις ανώτερης βίας για τις οποίες δεν έχει ευθύνη ο Έμπορος.

18.2. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, η ευθύνη του Εμπόρου είναι περιορισμένη και δεν ξεπερνάει την αξία του προπληρωμένου Εμπορεύματος της Παραγγελίας.

18.3. Το Διαδίκτυο δεν αποτελεί προστατευμένο περιβάλλον χωρίς σφάλματα και ο Έμπορος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές που προέκυψαν από την χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση τεχνικών βλαβών που μπορεί να οδηγήσουν σε μετακίνηση ή δημοσίευση λανθασμένων πληροφοριών, ο Έμπορος θα ειδοποιήσει τον Πελάτη πριν από την αποστολή της παραγγελίας.

19. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζουμε έχει σαν στόχο να σας ενημερώσει για τους τρόπους χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών από την πλευρά μας, καθώς και για το δικαίωμά σας να ελέγχετε αυτές τις δραστηριότητες.

Προσωπικά δεδομένα θεωρούνται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ηλικία, ημερομηνία γέννησης, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ.).

Συλλέγουμε μόνο πληροφορίες που μας έχετε δώσει: όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου και πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας, για να ασκούμε τις δραστηριότητές μας. 

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι κύριες δραστηριότητες, οι στόχοι και οι λόγοι που συνδέονται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι:
 

 • Εκτέλεση παραγγελιών και συμβάσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών/ συνομιλιών
 • Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Μηνύματα πολυμέσων
 • Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου
 • Ταχυδρομικές επιστολές
 • Επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις
 • Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μας δίνουν την ευκαιρία να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα, τις προωθητικές ενέργειες, τα νέα μας και τα επερχόμενα γεγονότα, τις αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και την εταιρική πολιτική, τους εσωτερικούς ελέγχους και αναλύσεις. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να βρίσκεστε στην λίστα διευθύνσεών μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή για να διαγραφείτε.
 • Χρησιμοποιούμε διοικητικά, τεχνικά και φυσικά μέσα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Οι υπάλληλοι του The Powershop  οφείλουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που εμφανίζονται στη βάση δεδομένων μας και η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά περιορίζεται στην ανάγκη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους.
 • Σε περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικών δεδομένων σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, η το The Powershop  έχει συνάψει συμφωνίες για την προστασία των δεδομένων σε όλα τα επίπεδα προστασίας σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των στόχων, αλλά όχι περισσότερο από την περίοδο που προβλέπεται από το νόμο. Ο χρόνος αποθήκευσης καθορίζεται ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τους σκοπούς για τους οποίους απαιτούνται. Μετά τη λήξη της καθορισμένης περιόδου, τα δεδομένα θα διαγραφούν.
 • Το The Powershop δεν επεξεργάζεται δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Το thepowershop.gr χρησιμοποιεί διάφορα cookies για να δώσει πρόσβαση στους χρήστες σε βασικές υπηρεσίες, να αυξάνει την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να προβάλει διαφημίσεις που σχετίζονται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα.  Τα cookies που το The Powershop  χρησιμοποιεί στον ιστότοπο thepowershop.gr, έχουν ως βασική χρήση:

- Την δυνατότητα δημιουργίας και αναγνώρισης λογαριασμού χρήστη
- Την διευκόλυνση τον χρηστών στην πλοήγηση στην ιστοσελίδα και στις online αγορές
- Την αποθήκευση των προϊόντων στο καλάθι αγορών
- Την προβολή κατάλληλων και ενδιαφερουσών διαφημίσεων
- Την αποθήκευσή των προϊόντων που βλέπουν οι χρήστες για την πιο γρήγορη επιστροφή σε αυτά.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στην συσκευή σας (υπολογιστής, tablet ή τηλέφωνο). Τα cookies δεν αποθηκεύουν τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημίες στα αρχεία σας, ούτε να αυξάνουν το ρίσκο για ιούς στην συσκευή σας.  

Είδη cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας.

Αυστηρά απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookies έχουν μεγάλη σημασία για την ιστοσελίδα μας. Σας δίνουν την δυνατότητα να κάνετε πλοήγηση και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

Χωρίς αυτά τα cookies δεν θα είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες, που επιτρέπουν την λειτουργία της ιστοσελίδας.

Cookies παραγωγικότητας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίων οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα. Δίνουν πληροφορίες για τις σελίδες που επισκέφτηκαν, τον χρόνο που πέρασαν οι χρήστες στην ιστοσελίδα και βοηθούν για τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας.

Cookies λειτουργικότητας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την βελτίωση των επισκέψεων σας στην ιστοσελίδα. Μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε το όνομα χρήστη σας και την προτίμηση γλώσσας για την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Η αποθήκευση των προτιμήσεών σας μας δίνει την δυνατότητα να σας προσφέρουμε υπηρεσίες με πιο πλούσια και πιο προσωποποιημένα χαρακτηριστικά.

Cookies διαφήμισης. Αυτά τα cookies δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής των διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και την δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Βοηθούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφημιστικών εκστρατειών και προσφορών.

Περιορισμός και διαγραφή των cookies.

Οι επιλογές κάθε προγράμματος περιήγησης δίνουν δυνατότητα αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies. Εάν περιορίσετε ή διαγράψετε τα cookies, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιες δυσκολίες στην πλοήγηση και να περιορίσει την πρόσβασή σας σε κάποιες λειτουργίες.   

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Το The Powershop δεν ευθύνεται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που εμφανίζονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, το Google+, το YouTube, το Twitter κ.λπ.. Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των ιστότοπων.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ       

Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες για εσάς ανά πάσα στιγμή:

 • Να ελέγχετε την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των προσωπικών σας δεδομένων
 • Να απαιτήσετε την αντίστοιχη τροποποίηση, διαγραφή ή αποκλεισμό των προσωπικών σας δεδομένων, και
 • Να αρνείστε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων και άλλων μέσων μάρκετινγκ κλπ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, επικοινωνήστε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • Καλέστε μας στο: 215-2154849
 • Στείλτε μας e-mail στο:  cs@thepowershop.gr
 • Στείλτε επιστολή στη διεύθυνση: The Powershop Μπλεσσα 13 11476 Αθήνα

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπάρχει το ενδεχόμενο κατά καιρούς να ενημερώνουμε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση αλλαγών στην παρούσα Πολιτική Προστασίας αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικά.

20. Ανωτέρα Βία

20.1. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν φέρει ευθύνη για μην εκπλήρωση των υποχρεώσεων βάσει συμφωνίας εάν αυτή η μην εκπλήρωση οφείλεται σε ανωτέρα βία. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας θεωρούνται οι περιπτώσεις απρόβλεπτων γεγονότων πέρα από τον έλεγχο των συμβαλλόμενων μερών που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

20.2. Εάν μέσα σε 14 (δεκατέσσερις) ημέρες από την ημερομηνία του περιστατικού αυτό δεν έχει σταματήσει, κάθε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να ενημερώσει το άλλο μέρος ότι καταγγέλλει την συμφωνία χωρίς να χρωστάει οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν ζημίες.

21. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η παρούσα συμφωνία υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που μπορούν να προκύψουν μεταξύ του The Powershop και κάποιου Πελάτη, θα επιλύονται με φιλικό διακανονισμό ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας εξασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.Διαβάστε περισσότερα

Or sign in with:

Σύγκριση (0 προϊόντα) Η λίστα επιθυμιών μου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Please login first

Or sign in with:

ΚΑΛΑΘΙ ΑΓΟΡΩΝ

Δεν υπάρχουν άλλα προϊόντα στο καλάθι σας